0 comments

Macam-Macam Asma Rasulullah SAW

Published on Monday, October 3, 2011 in


1.      Muhammad : Yang Sangat Terpuji (surah 3:144, 33:40, 47:2, 48:29
2.      Ahmad : Yang plaing agung puja dan pujinya kepada Allah (surah 61:6
3.      Hamid : Yang Memuji
4.      Mahmud : Yang Terpuji
5.      Qasim : Yang Membagi (sebenarnya Abul Qasim, Ayah Qasim, yang merupakan kunyah (julukan atau panggilan yang lazim untuk Nabi),
6.      ‘Aqib : Yang Mengikuti, Yang Terakhir, sesudahnya tidak akan ada Nabi lagi
7.      Fatih : Yang Membuka, Yang Menaklukkan
8.      Syahid : Saksi (Surah 33:45)
9.      Hasyir : Yang Pertama dibangkitkan dari kubur dan Mengumpulkan Manusia (pada Hari Kiamat) di Padang Masyar
10.  Rasyid : Yang Terbimbing (surah 11:78)
11.  Masyhud : Yang Tersaksikan
12.  Basyir : Pembawa Kabar kabar Baik (surah 7:88)
13.  Nadzir : Pemberi Peringatan (surah 33:45 dan sering)
14.  Da’i : Penyeru (surah 33:46)
15.  Syafi : Yang Menyembuhkan
16.  Hadi : Yang Memandu ke Kebenaran (surah 13:7)
17.  Mahdi : Yang Terbimbing Baik
18.  Mahi : Yang Menghapus (kedurhakaan), dengannya Allah menghapuskan kekafiran
19.  Munzi : Yang Menyelamatkan, Yang Menyampaikan
20.  Naji : Keselamatan
21.  Rasul : Utusan (banyak terdapat di dalam Al-Quran)
22.  Nabi : (banyak terdapat di dalam Al-Quran)
23.  Ummi : Buta huruf (surah 21:107)
24.  Tihami : Dari Tihama
25.  Hasyimi : Dari Keluarga Hasyim
26.  Abthani : Milik Al-Bathha (daerah di seputar Makkah)
27.  Aziz : Yang Mulia (surah 9:128). Aziz juga sebuah Nama Allah
28.  Harish ‘alaikum : Penuh Perhatian terhadap Anda (surah 9:128)
29.  Rauf : Lembut (surah 9:128). Juga sebuah Nama Allah
30.  Rahim : Penyayang (surah 9:128). juga sebuah Nama Allah
31.  Thaha : (surah 20:1)
32.  Mujtaba : Yang Terpilih
33.  Thasin : (surah 27:1)
34.  Murtadha : Yang Diridhai
35.  Hamim : (permulaan surah 40:46)
36.  Mushtafa : Yang Terpilih
37.  Yasin : (surah 36:1)
38.  Aula’ : Yang Lebih Patut, Yang Lebih Baik (surah 33:6)
39.  Muzammil : Yang Terbungkus (surah 74:1)
40.  Wali : Sahabat, Yang Menolong, Yang Berbuat Kebaikan. Juga sebuah nama Allah
41.  Mudatstslr : Yang Berselimut (surah 73:1)
42.  Matin : Yang Kukuh
43.  Mushaddiq : Yang Menyatakan Kebenaran (surah 2: 101)
44.  Thayyib : Yang Baik
45.  Nashir : Yang Menolong. Juga sebuah Nama Allah
46.  Manshur : Yang Ditolong (oleh Allah), Yang Berjaya
47.  Mishbah : Dian, Lampu (suvah 24:35)
48.  Amir : Pangeran, Pemimpin
49.  Hijazi : Dari Hijaz
50.  Tarazi : (?)
51.  Quraisyi : Dari Suku Quraisy
52.  Mudhari : Dari Suku Mudhar
53.  Nabi Al Tawbah: Nabinya Tobat
54.  Hafizh : Yang Menjaga. Juga sebuah Nama Allah
55.  Kamil : Yang Sempurna
56.  Shadiq: : Yang Lurus, Tulus, Suci (Surah 19:54), digunakan untuk Ismail
57.  Amin : Yang Terpercaya (Surah 26:107, 81:21)
58.  Abdullah : Hamba Allah
59.  Kalim Allah : Dia yang kepadanya Allah Berfirman (biasanya nama kehormatan Musa)
60.  Habib Allah : Sahabat Tercinta Allah
61.  Naji Allah : Sahabat Karib Allah (biasanya nama kehormatan Musa)
62.  Shafi Allah : Sahabat Tulus Allah (biasanya nama kehormatan Adam)
63.  Khatam Al-Anbiya’: Penutup Para Nabi (surah 33:40)
64.  Hasib : Yang Mulia. _]uga sebuah Nama Allah
65.  Mujib : Yang Menjawab. Juga sebuah Nama Allah
66.  Syakur : Yang Banyak Bersyukur. Juga sebuah Nama Allah
67.  Muqtashid : Mengambil sebuah Jalan Tengah (surah 35:32)
68.  Rasul Al Rahmah : Rasulnya Rahmat
69.  Qawi : Kuat. Juga sebuah Nama Allah
70.  Hafi : Yang Tahu (surah 7:187)
71.  Ma ’mun : Terpercaya
72.  Ma ‘lum : Termasyhur
73.  Haqq : Kebenaran (surah 3:86)
74.  Mubin : Jelas, Nyata (surah 15:89)
75.  Muthi : Taat
76.  Awwal : Pertama. Juga sebuah Nama Allah
77.  Akhir : Terakhir. Juga sebuah Nama Allah
78.  Zhahir : Yang Lahir, Eksternal. Juga sebuah N ama Allah
79.  Bathin : Yang Batin. Juga sebuah Nama Allah
80.  Yatim : Yatim (surah 93:6)
81.  Karim : Yang Pemurah (surah 81:19). Juga sebuah Nama Allah
82.  Hakim : Yang Arif, Bijaksana. Juga sebuah Nama Allah
83.  Sayyid : Tuan (surah 3:39) _
84.  Siraj : Dian, Lampu (surah 33:46) _
85.  Muni r : Bercahaya (Surah 33:46)
86.  Muharram : Yang Terlarang, Suci
87.  Mukarram : Yang Mulia
88.  Mubasysyir : Pembawa Kabar Baik (surah 33:45)
89.  Mudzakkir : Yang Mengingatkan
90.  Muthahhar : Suci
91.  Qarib : Dekat. Juga sebuah Nama Allah
92.  Khalil : Sahabat Baik (biasanya nama kehormatan Ibrahim)
93.  Mad’u : Yang Diseru `
94.  Jawwad : Yang Pemurah
95.  Khatim : Penutup (surah 33:40)
96.  ‘Adil : Yang Adil • .
97.  Syahir : Termasyhur
98.  Syahld : Yang Menyaksikan, Saksi. Juga sebuah Nama Allah
99.  Muqaffi : Nabi Yang Datang sesudah Nabi Nabi sebelumnya dan mengikuti jejak mereka
100.    Malhamah : Nabi yang telah diijinkan baginya dan bagi umatnya berperang melawan orang kafir yang menentangnya
101.    Rasul Al-Malahim : Rasulnya Pertempuran pertempuran Hari hari Terakhir

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

No Response to "Macam-Macam Asma Rasulullah SAW"

Add Your Comment