0 comments

1 Ciuman = 500 Tahun di Neraka

Published on Monday, May 2, 2011 in


(Ya Allah…..!!!! ) seorang Abdullah bin Umar duduk-duduk di pintu rumahnya. Ia melihat seorang wanita cantik, Abdullah lari masuk rumah dan menguncinya. Beberapa saat kemudian ia bertanya :
Fitnah itu sudah pergi apa belum ?
 mereka menjawab :
Sudah pergi “, maka Abdullah keluar dari rumah.
Ada  yang bertanya :
Wahai Abdullah, apa yang dilakukan anak itu terhadap kamu ? Apa ada sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah mengenai dia ?
Abdulah ra. Menjawab :
Memandang mereka adalah haram, berbicara atau berkumpul juga haram.
Al Qadli Al Imam ra. Berkata :
“ Aku pernah mendengar seorang masyayikh berkata  “: Setiap wanita ada satu syaitan, dam syaitan setiap anak remaja terdapat 18 syaitan.
Ada riwayat :
Barang siapa yang mencium anak remaja dengan syahwat, Allah ta’ala akan menyikasa di neraka selama 500 tahun. Dan barang siapa yang mencium wanita denhgan syahwat, seolah-olah ia berzina dengan 70 perawan. Dan barang siapa yang berzina dengan perawan, maka ibaratnya sudah berzina dengan 70.000 janda. ”
(Imam Ghozali, Mukasyafatul Qulub : 130 – 131 )

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

No Response to "1 Ciuman = 500 Tahun di Neraka"

Add Your Comment